Verkoop van pure saffraan in Nederland door King Company.
Saffron online winkel in Europese landen zoals Nederland, Frankrijk, België en…

Kwartaalblad van King Business Company

Kwartaalblad van King Business Company

In deze tekst zullen we eerst een korte beschrijving geven van het Quarterly Journal van King Business Company en de noodzaak van publicatie aangeven.
Hieronder gaan we in op de nieuwe plannen en de online trainingen van King Business Company en de verkoop van pure saffraan in Nederland.

Kwartaalblad

King’s Business Quarterly Journal wordt jaarlijks gepubliceerd op het hoofdkantoor van King.
In het onlangs verschenen Kwartaaljournaal is gekeken naar de prestaties van alle afdelingen van het bedrijf.
Alle afdelingen oa saffraanverkoopafdeling, saffraandistributie, plantopleiding etc. zijn zorgvuldig gecontroleerd.
Ook zijn in dit artikel alle plannen voor het bedrijf die de komende maanden zullen worden uitgevoerd, gespecificeerd en vastgesteld.
Vermeldenswaard is dat in deze Kwartaaltijdschriften alle programma’s in verkorte vorm worden gepubliceerd.
Deze wetenschappelijke kwartaaltijdschriften zijn populair geworden met als doel kennis te vergroten en onderzoeksresultaten op een bepaald gebied te beschrijven.

Ideeën om de saffraanproductie te verhogen

Ideeën om de saffraanproductie te verhogen

In dit Quarterly Journal zijn theorieën en ideeën naar voren gebracht om de saffraanproductie te verhogen op basis van klimatologische omstandigheden en veranderingen.
Momenteel heeft de crisis van gebrek aan water en weinig regenval de landbouw op het gebied van saffraanproductie zwaar getroffen.

Kas saffraan planten

Een van de ideeën en plannen die door de experts en het trainingsteam van het bedrijf zijn gepresenteerd, is om saffraan in een kas te planten.
Deze methode om saffraan te planten wordt al vele jaren voorgesteld.
Bovenstaand idee werd voorgesteld door de heer Ingenieur Chalavi, een van de ervaren en bekwame experts op het gebied van onderwijs van King Business Company.

Het houden van online educatieve lessen

Het houden van online educatieve lessen

Momenteel organiseert King Business Company lessen en trainingen online.
Een groot deel van deze trainingen gaat over het verhogen van de saffraanproductie met behulp van alternatieve methodes.
De nadruk ligt meer op kasgewassen die beter presteren dan de oude methodes.

Verkoop van pure saffraan in Nederland

Ook heeft de exportafdeling in dit artikel haar plannen kenbaar gemaakt met betrekking tot de verkoop van pure saffraan in Nederland.
De verkoop van pure saffraan in Nederland door de firma King wordt al meer dan 12 jaar regelmatig en doelgericht uitgevoerd.
Verkoop van saffraan in Europese landen zoals Nederland, Italië, Frankrijk, Nederland, België, Zweden, Zwitserland, etc. door King Company.
Wilt u saffraan kopen, neem dan contact op met onze collega’s van de verkoopafdeling. (Whatsapp)
Wij kunnen uw saffraan bij u afleveren op de eindbestemming.

Opleidingsafdeling saffraanplant

Opleidingsafdeling saffraanplant

Ook andere afdelingen van het bedrijf hebben al hun rapporten naar buiten gebracht.
Training over het planten van saffraan op de volgende drie manieren wordt gepresenteerd in het Quarterly Journal.

  1. Saffraan planten in de grond en in het veld
  2. Teelt in kas en hal
  3. Saffraan in potten en tuinen houden en planten

Tips voor het planten van saffraan

Opgemerkt moet worden dat de teelttijd van saffraan begint vanaf begin juni en duurt tot oktober.
De teeltperiode van ui zal zijn van oktober tot mei en het aantal irrigatie-saffraanteelten is minimaal twee keer per jaar.
De plantdiepte van saffraanuien is 20 cm en het belangrijkste bij de saffraanteelt is het kiezen van een gezond type saffraanui.
Na het bereiden van de saffraanui moeten we deze zo snel mogelijk planten, zodat we kunnen voorkomen dat hun temperatuur samen stijgt.
Ook helpt dit werk ons om ziekten en plagen in de open ruimte te voorkomen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *