Gisteren werd er een training saffraanplant gehouden bij Saffron King Business Company.
Wilt u ook deelnemen aan trainingen saffraanteelt?

Proefsessie planten

Proefsessie planten

In deze paragraaf zullen we enkele van de benaderingen en goedkeuringen uitdrukken die tijdens deze bijeenkomst zijn genoemd.
Deze bijeenkomst werd op voorstel van het hoofdkantoor van King Business Group gehouden voor een aantal docenten actief bij de saffraanplantunit.

De eerste coördinatiebijeenkomst voor nieuwe cursussen

Publiek tijdens de bijeenkomst:
Mevrouw Khadimzadeh
De heer Nouri Ingenieur
Meneer, mevrouw ingenieur Shahvardi
En bij de bijeenkomst van vandaag was een groep collega’s van het hoofdkantoor aanwezig.

Het doel van het houden van een saffraanplant training

Het doel van deze bijeenkomst was om de nieuwste onderwijsmethoden te delen en plannen voor het houden van nieuwe cursussen te herzien.

Betere overdracht van onderwijsconcepten naar stagiairs

De methoden die werden genoemd waren voor een betere communicatie tussen docenten en stagiairs, beheersing van de stof, een betere overdracht van concepten en het verhogen van de efficiëntie van trainingen.

Trainingen voor het planten van saffraan

De grootste fout bij het planten van saffraan

Wie kan deelnemen aan trainingen saffraanplant?
Aan deze cursussen kunnen alle mensen in alle leeftijdsgroepen deelnemen die geïnteresseerd zijn in de landbouw en in het bijzonder de teelt van roodgoud.

Instructeurs van de planteenheid in het bedrijf

Mevrouw Khadimzadeh, een van de docenten van de Plantunit, presenteerde tijdens deze bijeenkomst belangrijke punten over het planten van saffraan op de traditionele en moderne manier.
Hij heeft een lange geschiedenis in het planten van rood goud en deelde zijn ervaringen op dit gebied met ons.

Saffraan in een pot planten

Mevrouw Khadimzadeh vertelt dat mensen die thuis veel bloemen en potten kweken geïnteresseerd zijn in het volgen van deze cursussen.

Het educatieve team van Saffron King Business Group

De heer Dr. Yousefi legde de nadruk op empathie en consistente coördinatie voor het onderwijs.
Hij kondigde de overdracht aan van de nieuwste wetenschappelijke teeltmethoden uit Nederland naar het trainingsteam van Saffron King Business.

Educatieve inhoud in plantlessen

Educatieve inhoud in plantlessen

De materialen die in deze lessen worden overgedragen zijn afkomstig uit de laatste trainingen over het planten van rood goud in China en Nederland.

De nieuwste wetenschappelijke onderwijsmethoden

Het trainingsteam van de planteenheid heeft volledig nieuwe, wetenschappelijke, fundamentele en praktische inhoud voor zijn stagiairs voorbereid.

plantcursus te houden

Het belangrijkste doel van het houden van deze cursussen is het vergroten van de saffraanproductie en het ondernemerschap.
Het bedrijf biedt de stagiairs de beste training om deze doelen te bereiken.

Gratis adviesgesprek voor training saffraanteelt

Onze consultants en experts begeleiden de cursisten tijdens de cursus en na afloop van de cursus totdat zij hun product oogsten.
Veel hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar voor stagiairs.
U kunt nu direct contact opnemen met onze collega’s voor gratis advies over deelname aan moderne saffraanteeltcursussen. [Whatsappen]

Export van saffraan

Export van saffraan

Bovendien wordt door de toepassing van wetenschappelijke methoden en principes die in deze cursussen worden overgedragen, een product van de hoogste kwaliteit geproduceerd dat geschikt is voor export.
Daarom is het plantteam van deze collectie aanwezig met haar stagiaires van nul tot honderd.

Saffraan verwerking

De geachte voorzitter van de groep zei:
De activiteiten van onze bedrijvengroep zijn zeer breed.
Saffraan planten
Opleiding Saffraanteelt
Saffraan verwerking
Verpakking en distributie
Groothandel en detailhandel
Exporteren en leveren van Iraanse saffraan aan de wereldmarkt

Samenwerking met Saffron King Business Company

Deze tekst ging over de training saffraanplanten.
Wilt u ook samenwerken met onze bedrijvengroep op het gebied van saffraanproductie, teelt, inkoop, verkoop en export, neem dan nu contact op met onze bedrijfsadviseurs.

Samenwerkingsgebieden binnen het bedrijf

Deelname aan cursussen en trainingen saffraanplant

  • Team van docenten
  • Verkrijgen van agentuur- en filiaallicentie
  • Advertentie-eenheid
  • Marketing team
  • Technische eenheid en locatie
  • Afdeling contentproductie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *